Sova Daily 4: “Umjetnost postavljanja pitanja”

Iako svi traže odgovore u životu - pitanja su zapravo bitnija! Bez pravog pitanja nema odgovora koji tražite! Zašto sam napisao da je postavljanje pitanja umjetnost? To je izgubljena umjetnost rekao bih čak! Zato što većina ljudi ne pita pitanja, a oni koji to rade - čine to krivo! Ako ne napredujete u nekom polju svog života sve su šanse da postavljate sebi kriva pitanja.

Jedna od zamki u postavljanju pitanja je samo-sabotaža. Postavljanje nemoguće pozicije u pitanju znači sabotiranje odgovora i realizacije. Kada je čovjek u lošem momentu mentalno treba izbjegavati razradu takvih planova, pitanja i budućnosti. Treba onda treba promijeniti fizičko i psihičko stanje, a nakon toga se onda vratite na pitanja.

Pitanja moraju biti realna, kratka i jasna. Većina pitanja koje ljudi pitaju su ili dvosmislena ili negativna ili prekomplicirana i previše impliciraju. Samo jasna, kratka, konstruktivna pitanja mogu polučiti rezultate koje priželjkujete!

Copyright 2019 MUDRA SOVA © All Rights Reserved