Sova Daily 13: “Važnost fokusa"

Energija i fokus idu rukom pod ruku. Jedno bez drugoga ne ide.

U životu mnoge stvari žele oteti naš fokus koji smo namijenili za neke druge zadatke. Drugi ljudi, okolnosti, konkurencija, zdravlje, vijesti, društvene mreže... lista se nastavlja u nedogled.

Na neki način možemo reći da je naša glava programirana na način da konstantno traži podražaje ali je li zbilja tako? Iako se sve u svijetu konstantno ubrzava, najveće benefite u životu sam zapravo realizirao kada sam usporavao tempo i bolje kontrolirao svoj fokus u životu.
Znati gdje koristiti energiju i koliko iste uložiti puno je bitnije često nego sam čin koji radimo.

Sva energija na svijetu neće koristiti ako nema fokusa koji će nadgledati tu radnju i upotrebljavanje energije. Iako se ova tema s fokusom preklapa sa razmišljanjem o ciljevima zanimljiva je iz bilo kojeg kuta.

Možemo li biti bolji ako se ne poznajemo? Možemo li biti kvalitetniji ako ne vježbamo fokus? Kako probiti iduću granicu u životu ako nismo dedicirani svom cilju?

Copyright 2019 MUDRA SOVA © All Rights Reserved